قیمت اصلی 1.250.000 تومان بود.قیمت فعلی 500.000 تومان است.